Italština blended on-line

Level
C2
Jazyk
Italština
Typ produktu
Docházkové kurzy
Vyučující
Jana
Čas kurzu
00:00 - 00:00
Období
jarní semestr 2023
0
courses

Běžná cena

Cena
5.990 Kč
<p> Semestr&aacute;ln&iacute; kurz Ital&scaron;tiny dle Va&scaron;eho v&yacute;běru ve form&aacute;tu on-line blended learning.&nbsp;</p> <p> Nab&iacute;z&iacute;me pro &uacute;rovně&nbsp;</p> <p> A1 - zač&aacute;tečn&iacute;k</p> <p> <strong>Chcete se učit pomoc&iacute; z&aacute;bavn&eacute; interaktivn&iacute; platformy, kter&aacute; V&aacute;m bude k dispozici 24 hodin denně?&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p> <strong>Chcete m&iacute;t jistotu, že se jazyk uč&iacute;te spr&aacute;vně a procvičit si z&iacute;skan&eacute; znalosti v intenzivn&iacute; individu&aacute;ln&iacute; konverzaci s lektorem?&nbsp;</strong></p> <p> Pak jsou pro V&aacute;s kurzy blended learning on-line tou spr&aacute;vnou volbou.&nbsp;</p> <p> V kurzu budete m&iacute;t k dispozici modern&iacute; &yacute;vukov&eacute; prostřed&iacute; on-line, ke kter&eacute;mu budete m&iacute;t neomezen&yacute; př&iacute;stup po cel&yacute; semestr. V r&aacute;mci semestru budete m&iacute;t k dispozici tak&eacute; jedou t&yacute;dně inividu&aacute;ln&iacute; on-line konzultaci s lektorem či lektorkou, během kter&eacute; proberete a předev&scaron;&iacute;m v konverzaci procvič&iacute;te v&scaron;e, co jste za t&yacute;den zvl&aacute;dli prostudovat.&nbsp;</p> <p> Kombinace př&iacute;stupu k interaktivn&iacute; platformě a individu&aacute;ln&iacute;ch lek&iacute; s lektorem se uk&aacute;zala b&yacute;t jednou z nejv&iacute;ce efektivn&iacute;ch cest, jak se opravdu naučit ciz&iacute; jazyk.&nbsp;</p> <p> Plně respektuje Va&scaron;e časov&eacute; možnosti, tempo studia a drž&iacute; dlouhodobě vysokou motivaci studenta k dal&scaron;&iacute;mu studiu a pokroku</p>
Jana Tobolková

Lektor kurzu

Jana

Pobočky jazykové školy

Hradec Králové

775 270 017 , 733 364 428

Pardubice

777 160 017, 733 364 428

Certifikace

Cambridge centrum_logoEvropská jazyková cena LABEL / Harmonizace výukových plánů s EU rámcem pro jazyky

Evropské vzdělávací centrum s.r.o.

Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Aktuální dění u nás sledujte na facebooku

Kontakty

Hradec Králové 
Pospíšilova 324,
500 03 Hradec Králové
Pardubice
Dašická 1083,
530 03 Pardubice