Příprava ke Cambridge PET + konverzace B1

Level
B1
Jazyk
Angličtina
Typ produktu
Docházkové kurzy
Vyučující
Jana
Čas kurzu
UT 15:30 - 17:00
Období
Podzimní semestr 2020
Typ zkoušky
PET - jazyková zkouška Cambridge PET
21
courses
Učebna
E1 - vedle kanceláře EVC
Učebnice
Compact PET

Běžná cena

Cena
2.850 Kč
<p> <strong>UK&Aacute;ZKOV&Aacute; HODINA&nbsp;a z&aacute;roveň prvn&iacute; hodina semestru proběhne v &uacute;ter&yacute; 22. 9. 2020 od 15:30&nbsp;</strong><strong>v n&iacute;zk&eacute; budově gymn&aacute;zia B.Němcov&eacute;</strong><strong>, učebna E1 - vedle kancel&aacute;ře. Tě&scaron;&iacute;me se na V&aacute;s! :-)</strong></p> <p> Kurz př&iacute;pravy ke zkou&scaron;ce Cambridge English:PET je určen pro studenty, kteř&iacute;&nbsp; maj&iacute; v &uacute;myslu se připravit ke složen&iacute; zkou&scaron;ky na mezin&aacute;rodn&iacute; &uacute;rovni B1 dle Evropsk&eacute;ho r&aacute;mce pro jazyky.&nbsp;</p> <p> V kurzu použ&iacute;v&aacute;me učebnici Compact PET a&nbsp; koncipov&aacute;n jako dvousemestr&aacute;ln&iacute;.</p> <p> Kromě učiva na m&iacute;rně pokročil&eacute; &uacute;rovni kurz představ&iacute; strukturu zkou&scaron;ky PET, probere jednotliv&eacute; zkou&scaron;kov&eacute; &uacute;koly ze v&scaron;ech č&aacute;st&iacute;, odprezentuje potřebn&eacute; strategie vypracov&aacute;v&aacute;n&iacute; &uacute;kolů tak, aby se co nejv&iacute;ce zv&yacute;&scaron;ila pravděpodobnost &uacute;spěchu kandid&aacute;tů a u&scaron;etřili si během zkou&scaron;ky spr&aacute;vn&yacute;mi postupy čas.&nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">KURZ JE AKREDITOV&Aacute;N V SYST&Eacute;MU DVPP.</span></p>
Jana Šteflová

Lektor kurzu

Jana

Pobočky jazykové školy

Hradec Králové

775 270 017 , 733 364 428

Pardubice

731 490 757, 733 364 428

Certifikace

Cambridge centrum_logoEvropská jazyková cena LABEL / Harmonizace výukových plánů s EU rámcem pro jazyky
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Aktuální dění u nás sledujte na facebooku

Kontakty

Hradec Králové 
Pospíšilova 324,
500 03 Hradec Králové
Pardubice
Dašická 1083,
530 03 Pardubice