DVPP akreditace

Naše jazyková škola má v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) akreditovány jazykové kurzy angličtiny s přípravou k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English ve třech různých úrovních pokročilosti a dva samostatné metodické semináře pro vyučující angličtiny.
Dokument prokazující akreditaci našich kurzů je k dispozici na tomto odkazu

Jazykové kurzy 

Jazykové kurzy jsou koncipovány jako dvou semestrální, nicméně jednotlivé semestry je možné absolvovat i samostatně, bez nutnosti podání přihlášky na navazující semestr kurzů. 
 Hodinová dotace našich jazykových kurzů je buď 40 nebo 80 vyučovacích hodin. 

Nabídka kurzů 

Všechny kurzy jsou kurzy obecné angličtiny, do kterých je zakomponovaná příprava na prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English. Účastníci kurzů nemusí zkoušku podstoupit, ale pokud budou mít zájem, mohou zkoušku Cambridge English KEY složit přímo v naší jazykové škole, která je zároveň akreditovaných zkouškovým centrem Cambridge univerzity. 

Kurzy jsou vedeny prezenčně formou pravidelných setkávání, intenzita a počet vyučovacích hodin na jedno setkání je na dohodě.  Během výukových bloků účastníci kurzu postupně prohlubují své dosavadní znalosti jazyka a rozšiřují je o potřebné kompetence se zaměřením na přípravu k mezinárodním jazykovým certifikacím. Kurzy jsou vedeny z oficiální přípravné metodiky Cambridge University Press, v aktuálních vydáních.

V případě, že máte zájem o uspořádání některého z kurzů pro Vaše pedagogy, vyplnte prosím objednávku

Minimální počet účastníků jednoho semináře s dotací 40 hodin je 6 studentů. Minimální počet studentů s dotací 80 hodin jsou 4 studenti. 

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme následující akreditované kurzy: 
 
Organizace Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací Platné do
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English A2 Key učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 2   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English B1 Preliminary učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English B2 First učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 2   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English C1 Advanced učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
24249904 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2   angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452  
 
 
Kurzy Key jsou kurzy pro studenty se vstupní úrovní účastníků kurzu  A1. Výstupní A1+, tedy směřující k získání úrovně A2. 
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: Key. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Objective Key. Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími gramatickými strukturami a jevy na dané úrovni, projdou potřebnou slovní zásobu a absolvují nácvik zkouškových úloh typických pro danou mezinárodní zkoušku.
 
 Kurzy Preliminaryjsou  kurzy obecné angličtiny pro studenty začínající na úrovní A2 dle Evropského Referenčního Rámce a cílovou úrovní je úroveň A2+ směřující k úrovni B1.
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: Preliminary. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Objective PET. 
 
 Kurzy First jsou kurzy obecné angličtiny pro studenty začínající na úrovní B1 dle Evropského Referenčního Rámce a cílovou úrovní je úroveň B1+ směřující k B2.
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: First. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Compact First. 

Pobočka Hradec Králové

775 270 017 , 733 364 428

Pobočka Pardubice

731 490 757, 733 364 428

Jazyková škola Evropské vzdělávací centrum - jazykové kurzy

Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny,francouzštiny a italštiny v Hradci Králové a Pardubicích. Firemní jazykové vzdělávání, denní pomaturitní studium se statutem studenta MŠMT, mezinárodní zkoušky Cambridge English KET PET FCE i CAE. 

Kontakty

Hradec Králové 
Pospíšilova 324,
500 03 Hradec Králové
Pardubice
Dašická 1083,
530 03 Pardubice